Chi Hội Biễu Diễn Âm Nhạc Dân Tộc

NSƯT NGUYỄN THỊ HẢI  PHƯỢNG

NSƯT NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT NGUYỄN THỊ HẢI  PHƯỢNG        Giới tính:  Nữ                           - Sinh ngày, tháng, năm: 14/11/1969...
LÂM TRẦN QUANG

LÂM TRẦN QUANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÂM TRẦN QUANG                         Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 29/06/1973...
PHẠM HOÀNG ANH

PHẠM HOÀNG ANH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHẠM HOÀNG ANH                         Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 03/7/1974  ...
NGUYỄN THU THỦY

NGUYỄN THU THỦY

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN THU THỦY                       Giới tính: Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 27463        ...
TRẦN MAI  VỸ

TRẦN MAI VỸ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN MAI  VỸ                                  Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 24/11/1972...
TRẦN KHÁNH  TƯỜNG

TRẦN KHÁNH TƯỜNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN KHÁNH  TƯỜNG                   Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1969                              ...
TRẦN MAI  VỸ

TRẦN MAI VỸ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN MAI  VỸ                                  Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 24/11/1972...
TRẦN KHÁNH TƯỜNG

TRẦN KHÁNH TƯỜNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN KHÁNH TƯỜNG                   Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1969                              ...
NSƯT ĐỖ TOÀN THẰNG

NSƯT ĐỖ TOÀN THẰNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT ĐỖ TOÀN THẰNG                 Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1957                              ...
NGUYỄN ANH TẤN

NGUYỄN ANH TẤN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN ANH TẤN                          Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1966 ...
12