Thông báo

Thư mời Toàn thể Hội Âm nhạc TP.HCM tham dự Tổng kết Hoạt động Hội âm nhạc, Trao Giải thưởng âm nhạc và tặng quà tết cho nhạc sĩ lão thành

Thư mời Toàn thể Hội Âm nhạc TP.HCM tham dự Tổng kết Hoạt động Hội âm nhạc, Trao Giải thưởng âm nhạc và tặng quà tết cho nhạc sĩ lão thành

18-12-2023
Trân trọng kính mời Toàn thể Hội Âm nhạc TP. HCM tham dự Tổng kết Hoạt động Hội âm nhạc 2023, Trao Giải thưởng âm nhạc 2023 và tặng quà tết cho các nhạc sĩ Lão Thành.