Chi hội 1

Lê Anh Tú - Chi hội trưởng Chi hội 1

Lê Anh Tú - Chi hội trưởng Chi hội 1

Họ và tên: Lê Anh Tú  Ngày sinh: 1984 Quê Quán: Thành phố HCM Liên hệ: tukeyboard@yahoo.com - ĐT: 028 - 39320736 Qúa Trình Họat Động Âm nhạc:            Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP. Hồ Chí...
NGUYỄN TẤN SINH - CHI HỘI PHÓ

NGUYỄN TẤN SINH - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN TẤN SINH                         Giới tính: Nam                Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 1955 ...
NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG BÁ - ỦY VIÊN

NHẠC SĨ HUỲNH CÔNG BÁ - ỦY VIÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HUỲNH CÔNG BÁ                             Giới tính:     Nam                               Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: ...
NSƯT VÕ THỊ THIÊN  LAN - ỦY VIÊN

NSƯT VÕ THỊ THIÊN LAN - ỦY VIÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT VÕ THỊ THIÊN  LAN             Giới tính: Nữ                Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm:  1966                                               ...
Nhạc sĩ NGUYỄN QUANG VINH - CHỦ TỊCH HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

Nhạc sĩ NGUYỄN QUANG VINH - CHỦ TỊCH HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

- Họ tên: Nguyễn Quang Vinh - Giới tính: Nam - Bút danh: Nguyễn Quang Vinh, Kinh Du - Sinh năm: 1978 - Trình độ: Thạc sĩ - Công tác tại Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. Hiện là Chủ tịch Hội Âm nhạc TP....
NGUYỄN DUY  MẠNH

NGUYỄN DUY MẠNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN DUY  MẠNH                     Giới tính: Nam                          - Sinh ngày, tháng, năm: 1975 ...
TRẦN VĂN NAM

TRẦN VĂN NAM

- Họ tên: TRẦN VĂN NAM                                Giới tính: Nam                                             Bút Danh: Trần Nam - Sinh ngày, tháng, năm:...
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH                Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Nguyên Anh - Sinh ngày, tháng, năm: 07/04/1991   ...
PHẠM HỮU TÂM

PHẠM HỮU TÂM

- Họ tên: PHẠM HỮU TÂM                               Giới tính: Nam                                             Bút Danh: Hữu Tâm - Sinh ngày, tháng, năm:...
VŨ THÀNH TRUNG

VŨ THÀNH TRUNG

- Họ tên: VŨ THÀNH TRUNG                           Giới tính: Nam                                             Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 27/09/1991       ...