NSƯT HỒ VĂN THÀNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT HỒ VĂN THÀNH                   Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/11/1953                                                

- Quê quán: Phú Nông, Nhatrang, Khánh Hòa

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Thạc sĩ - NSƯT

- Ngày kết nạp vào Hội: 1986

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Lâu Đài Cát

2. Tiếng Giày Đêm

3. Bảo dậy trời Long Hưng

4. Chiến Binh

5. Bông Mận Trắng

6. Quê Hương và Mẹ

7. Bước qua lời nguyền

8. Bóng Biển

9. Nhiều tác phẩm âm nhạc  Múa;

Rối; Xiếc; Phim…

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Sân khấu

Âm nhạc Xiếc

 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

 

Huy Chương Vàng - HDSK- Bộ Công An

Huy Chương Vàng - HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Bạc

Huy Chương Vàng - HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Bạc-HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Bạc - HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Vàng - HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Vàng - HDSK chuyên nghiệp toàn quốc

Huy Chương Vàng, Bạc tại Các Liên hoan Xiếc toàn quốc và Quốc tế : Ý;Nga; Trung Quốc; Tây Ban Nha; Cu ba;Anh ;

Ba nước Đông dương và Kazahkstan. 1990-2020

2020

2018

2018

2015

2015

2015

2010

2000

1990-2020