TRẦN PHƯƠNG DUY

TRẦN PHƯƠNG DUY

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN PHƯƠNG DUY                       Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 13/01/1981                                                

- Quê quán: Cà Mau

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 2

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Là tác giả

hoặc

là đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Đảo xa

2. Lời Người mãi khắc ghi

Giao hưởng thơ

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

118/QĐ-Hội âm nhạc TP. HCM

403-QĐ/BTGTU

20/12/2019

25/8/2020