Bảng Xếp Hạng Tháng 7

1.

Những Cánh Sao Thầm Lặng - ST: Nguyễn Ngọc Thiện - CS: Nhóm Lạc Việt

529985
Bình chọn
2.

Để Mãi Là Mùa Xuân - ST: Nguyễn Đức Trung - CS: Nhóm K3

525685
Bình chọn
3.

Hoàng Hôn Tím Phía Chân Trời - Lời: Nguyễn Quang Trung; Nhạc: Nguyễn Văn Hiên - CS: Nhóm 135

522359
Bình chọn
4.

Tổ Quốc Mẹ Hiền - ST: Ngọc Sáng - CS: Huy Luân

504525
Bình chọn
5.

Mãi Mãi Ngọt Vần Thơ - Thơ: Hữu Tâm; Nhạc: Phan Long - CS: Tánh Linh

368278
Bình chọn
6.

Thưa Mẹ, Con Đây - ST: Nguyễn Long - CS: Huỳnh Lợi

158978
Bình chọn
7.

Mẹ Không Thể Quên - ST: Võ Thiên Lan - CS: Thùy Trinh

45137
Bình chọn
8.

Bước Chân Anh - ST: Hoàng Cao Thoại - CS: Nhóm 135

20398
Bình chọn
9.

Đi Tìm Đồng Đội - ST: Lê Phúc - CS: Bội Lệ

18167
Bình chọn
10.

Trường Sa Đón Mẹ Hiền - ST: Y Jang Tuyn - CS: Y Jang Tuyn & Nhóm XON

14338
Bình chọn
11.

Tôi Là Người Lính Trẻ - ST: Phan Hồng Quang - CS: Đinh Ngọc Thiện

12.

Bản Hùng Ca Tết Mậu Thân 1968 - ST: Hoài Phương - CS: Nhóm Lạc Việt