ĐỖ QUỐC HƯNG

 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐỖ QUỐC HƯNG                              Giới tính:  Nam                          

- Sinh ngày, tháng, năm: 4/7/1948                                                    

- Quê quán: Thái Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc