NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ  QUỲNH HOA           Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Quỳnh Hoa

- Sinh ngày, tháng, năm: 4/12/1966                                                  

- Quê quán: Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giáo viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1986

- Thuộc Chi hội: 3