NSƯT HUỲNH VĂN KHẢI

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT HUỲNH VĂN KHẢI               Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/11/1957                                                

- Quê quán: Long An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nghệ sĩ Ưu tú

- Ngày kết nạp vào Hội: 2009

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Giữ lòng con đến cùng cha

2. Cốc Bó Nà Nưa

Bài ca

Bài ca 

Tác giả

Tác giả

Giải khuyến khích, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp HCM tặng

Giải A, Đảng ủy khối Bộ VH tặng

2018

2019