TRẦN HOÀNG LÂM

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN HOÀNG LÂM                         Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 12/9/1960                                                  

- Quê quán: Bình Thuận

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 18/01/2008

- Thuộc Chi hội: 3