BÙI XUÂN NGUYÊN PHONG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: BÙI XUÂN NGUYÊN PHONG          Giới tính: Nam                Bút Danh: Nguyên Phong

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/11/1967                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Đoàn Luật sư TP

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Guitar

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 19/12/2008

- Thuộc Chi hội: 3