Chi Hội Biễu Diễn Âm Nhạc Dân Tộc

NGUYỄN HOÀNG KIM  QUANG

NGUYỄN HOÀNG KIM QUANG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN HOÀNG KIM  QUANG    Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1952                              ...
CAO HỒ NGA

CAO HỒ NGA

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: CAO HỒ NGA                                    Giới tính:  Nữ                             - Sinh ngày, tháng, năm: 1974 ...
NSND ĐỖ TRỌNG LỘC

NSND ĐỖ TRỌNG LỘC

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSND ĐỖ TRỌNG LỘC                   Giới tính:  Nam                        Bút Danh:  Đỗ Lộc - Sinh ngày, tháng, năm: 1948 ...
NGUYỄN HỒNG MỸ LINH

NGUYỄN HỒNG MỸ LINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN HỒNG MỸ LINH              Giới tính:  Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 32821        ...
ĐINH HÀ LINH

ĐINH HÀ LINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐINH HÀ LINH                                  Giới tính:  Nam                        Bút Danh:  Đinh Linh - Sinh ngày, tháng, năm: 30/10/1965...
NSƯT PHẠM MẠNH  HÙNG

NSƯT PHẠM MẠNH HÙNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT PHẠM MẠNH  HÙNG            Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1947                              ...
NGUYỄN VĂN  HẢI

NGUYỄN VĂN HẢI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN VĂN  HẢI                          Giới tính:  Nam                        Bút Danh:  Phi Hải - Sinh ngày, tháng, năm: 1971 ...
NGUYỄN MINH ĐẠO

NGUYỄN MINH ĐẠO

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN MINH ĐẠO                       Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1984 ...
12