ĐẶNG QUANG VINH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐẶNG QUANG VINH                        Giới tính: Nam              

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/6/1952                                                    

- Quê quán: Xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH Tổng hợp TpHCM

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 20/1/1992

- Thuộc Chi hội: 5