ĐẶNG VĂN HẢI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐẶNG VĂN  HẢI                                Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 23/11/1960                                                

- Quê quán: Bạc Liêu

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc