ĐINH TRUNG CẨN

ĐINH TRUNG CẨN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐINH TRUNG CẨN                           Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 14/08/1965                                                

- Quê quán: Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TPhường HCM, TTBV quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TPhường HCM, TGĐ TTBV quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, UV BCH HNS Việt Nam, PCT HAN TPhường HCM 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH chuyên ngành sáng tác, Cao học lý luận âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Tổ quốc gọi tên mình

2. Mẹ và Tổ Quốc

3. Tôi khát khao kéo sông Hàn dài mãi

4. Bà Rịa ! đất níu chân người

5. Biển Nghiêng

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai

Tác giả 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải A, Giải thưởng Âm nhạc của Hội Âm nhạc TP. HCM 

Hội âm nhạc TP. HCM trao tặng thưởng tác phẩm âm nhạc

Giải C - Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải A - Hội âm nhạc TP. HCM

Giải khuyến khích - Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Giải C - Hội Nhạc sĩ Việt Nam

2011

2016

2017

2005

2013