ĐỖ HỒNG ÂN

ĐỖ HỒNG ÂN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐỖ HỒNG ÂN                                    Giới tính:  Nữ                           

- Sinh ngày, tháng, năm: 17/04/1987                                                

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhạc Viện Tp. HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giảng Viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Ths. Biểu diễn Thanh Nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Gửi Trọn Niềm Tin

Ca Khúc

Tác Giả

Số 154 ngày 31/07/2019

31/07/2019