ĐỖ XUÂN QUANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐỖ XUÂN QUANG                            Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 18/7/1955                                                  

- Quê quán: Thái Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp sáng tác nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 19/5/2005

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Bài ca nhớ Bác

2. Tình ca tử biển đảo

Ca khúc

Ca khúc 

Tác giả

Tác giả

Huy chương vàng

Giải thưởng Hội âm nhạc TPhường  HCM

1981

2017