HÀ ĐÌNH NGUYÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HÀ ĐÌNH NGUYÊN                           Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 16/10/1958                                                

- Quê quán: Bình Trị Thiên

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Lý luận

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:     

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Chuyện tình nghệ sĩ

2. Những bông hồng trong thơ nhạc

3. 35 Chuyện tình nghệ sĩ

4. 60 những bóng hồng trong thơ nhạc

5. 50 chuyện kỳ thú phương Nam

Sách

Sách

Sách

Sách

Sách 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

 

NXB Trẻ 2013

NXB thời đại 2013

NXB Trẻ 2017

NXB Trẻ 2017