HUỲNH THỊ LỆ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HUỲNH THỊ  LỆ                                Giới tính: Nữ                  

- Sinh ngày, tháng, năm: 3/11/1985                                                  

- Quê quán: Bến Tre

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo Chí và Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác Tư tưởng

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2006

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Khúc ca dao cho người lính trẻ

2. Xin chỉ là giấc mơ

3. Có một vì sao trong tim

4. Vì bởi trót thương

5. Hãy thắp sáng Giấc mơ Việt Nam

6. Nghe trong khói hương Đồng Lộc

7. Đồng Lộc – ngọn lửa thiêng

8. Hải Phòng mùa xuân

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Quỳnh Lệ

Quỳnh Lệ

Nhạc: Quỳnh Lệ

Thơ:ThụcNguyên

Quỳnh Lệ

Quỳnh Lệ

Quỳnh Lệ

Quỳnh Lệ

Nhạc: Quỳnh Lệ

Thơ: Thanh Sơn, Hoa Cúc Vàng

Giải A sáng tác tỉnh Tiền Giang

Giải kk cuộc thi Sáng tác cùng Bolero 2015

Giải kk cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc

Giải kk cuộc thi Đồng Tháp Đất Sen Hồng

Giải kk cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho Tuổi Trẻ

Được Hội Âm Nhạc đầu tư

Vừa được Hội Âm Nhạc đầu tư

Vừa Đạt Giải B Hội Âm Nhạc

Giải ba cuộc thi sáng tác “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên”

1984

2015

2017

2018

2018

2017

2018

2019