KIỀU TẤN MINH - CHI HỘI PHÓ

KIỀU TẤN MINH - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: KIỀU TẤN MINH                               Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 9/12/1956                                                  

- Quê quán: Cần Đước – Long An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 12/1998

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Công nhân trên chặng đường mới

2. Bản lĩnh doanh nhân

3. Bài ca chiến sĩ Công an

4. Hoài niệm một thời

5. Cao su mùa cây thay lá

6. Ngành cao su vững bước đi lên

7. Theo bước chân Người, ta đi

8. Theo bước chân Người, ta đi

9. Di chúc Người sáng mãi trong tim

10. Bài ca Công Đoàn Giáo Dục VN

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Thơ Trương Nam Chi

Thơ Trương Nam Chi

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Thơ: Hồng Liễu 

963/QĐ-KT-LĐLĐ

Qđ số 434/QĐ.HH Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tp.HCM

Qđ số 240 QĐ/KT

Công An Tp.HCM

Qđ số 133/QĐ-TNXP

Tập đoàn CNCao Su VN

QĐ 116/QĐ-HAN

QĐ số 282-QĐ/BTGTU

Quyết định số 2870-QĐ/BTGTW

QĐ số 11/QĐ-CĐN

2001

2010

2010

2011

2013

2013

2018

2018

2020

2021