LẠI HỒNG XỨNG

LẠI HỒNG XỨNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LẠI HỒNG XỨNG                             Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 21/3/1951                                                  

- Quê quán: Thái Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:           

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Hành trang mùa hè xanh

2. Tình quê

3. Tập tầm vông 

4. …và nhiều giải khác

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc 

Tác giả

     Tác giả     

Đồng tác giả

Giải B - Do TW ĐTN, Hội sinh viên Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam TPhường HCM đồng tổ chức

Giải B - Hội VHNT tỉnh , Đài PTTH Bình Dương đồng tổ chức

Tỉnh đoàn Bình Dương

2001

2012

2019