LÂM ĐÌNH THUẬN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÂM ĐÌNH THUẬN                           Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 28/9/1968                                                  

- Quê quán: Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Trường khoa Âm nhạc, Chi ủy viên Chi bộ Trường                                                                                                    

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 21/8/2003

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:  

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Biển chiều
2. Anh và em
3. Mừng xuân
4. Tình thầy cô
5. 25 năm Bình Thạnh quê tôi
6. Bình Thạnh 25 mùa hoa
7. Em tập đếm
8. Lời Ông sấm
9. Em tập đo
10. Đầu xuân mùa cưới ( Mùa cưới quê tôi)
11. Đẹp sao khu phố tôi
12. Điều không thể
13. Giao hưởng thơ “ Quê hương tôi”
14. Nếu như anh không đến
15. Tứ tấu dây
16. Giao hưởng “ Việt nam ngày mới”
17. Bài ca CVN
18 .Hát về thành phố hôm nay
19. Yêu sao cuộc sống hôm nay
20. Người đưa đò năm xưa
21. Về thăm lại miền Tây
22. Xứ Huế quê em
23. Tuổi trẻ hôm nay làm theo lời Bác
24. Thành phố thắp sáng niềm tin
25. Quê tôi Cần Giuộc yêu thương
26. Yêu sao cuộc sống hôm nay
27. Học theo đức của Người

Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc thiếu nhi
Ca khúc thiếu nhi
Ca khúc thiếu nhi
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Khí nhạc
Ca khúc
Khí nhạc
Khí nhạc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc

Là tác giả
Thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Thơ: Nguyễn Ngọc Ký
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Thơ: Bùi Thị Tuyết Nhung
Là tác giả
Thơ: Huỳnh Hữu Võ
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả
Là tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hội đầu tư
Hội đầu tư
Hội đầu tư
Hội đầu tư
Hội đầu tư
Hội đầu tư
Hội đầu tư – ( Đảng )
Quyết định số 118/QĐ-HAN (2019)
Giải B – Hội Âm nhạc Tp Hồ Chí Minh trao
Hội đầu tư