LÂM TRẦN QUANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÂM TRẦN QUANG                         Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 29/06/1973                                                

- Quê quán: Mỹ Tho - Tiền Giang

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Dân tộc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH: 

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Độc tấu nhị : TÌNH MẪU TỬ

Khí nhạc

 

Tác giả

Hội đầu tư

Huy chương vàng liên hoan âm nhạc ASEAN Hải Phòng

2017

2019