LÊ CHÍ HIẾU - CHI HỘI TRƯỞNG

LÊ CHÍ HIẾU - CHI HỘI TRƯỞNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ CHÍ HIẾU                                     Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/11/1957                                                  

- Quê quán: Tiền Giang

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Chủ tịch hội đồng quản trị                                                                                                                                       

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nhạc sĩ

- Ngày kết nạp vào Hội: 2012

- Thuộc Chi hội: 4