LÊ TẤN PHÚC - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ TẤN PHÚC                                   Giới tính: Nam                Bút Danh:  Lê Phúc

- Sinh ngày, tháng, năm: 24/10/1961                                                

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm văn hóa quận Phú nhuận

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/11/1994

- Thuộc Chi hội: 5

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:        

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Chuyện xưa Ngoại kể

2. Thi đua là yêu nước

3. Thơm ngát hoa đời

4. Đi tìm đồng đội

5. Mỗi ngày đến trường

6. Mỗi ngày đến trường

7. Tâm tình người công nhân quét đường

8. Ghi nhớ ơn Người

9. Người Chăm nhớ ơn Bác

Hợp xướng

Thiếu nhi

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc Thiếu nhi

Ca khúc Thiếu nhi

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

 

Giải III Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Giải II Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM

Giải III Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM

Giải KK Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Giải KK Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Giải B Hội Âm nh ạc TP.HCM

Giải KK Liên đoàn Lao động TP.HCM

Giải II và Giải viết về Bác Hồ hay nhất -Trung Tâm VH-  TP.HCM

Giải C Ban Tuyên Giáo Thành Ủy TP.HCM năm 2018 

2005

2013

2013

2005

2018

2015

2013

2018