LÊ THỊ QUỲNH TRANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ THỊ QUỲNH TRANG                  Giới tính:  Nữ                          

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/9/1971                                                  

- Quê quán: Hà Tĩnh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 12/11/2015

- Thuộc Chi hội: Lý luận

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:        

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Nỗi nhớ Hà Nội

2. Dung dăng dung dẻ

3. Chuyện tình người lính biển

4. Bám biển quê hương

5. Hát về cội nguồn

Phim ca nhạc

Phim ca nhạc

Phim ca nhạc

Phim ca nhạc

Phim ca nhạc

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Huy chương vàng liên hoan truyền hình Toàn quốc

Huy chương vàng liên hoan truyền hình Toàn quốc

Huy chương bạc liên hoan truyền hình Toàn quốc

Bằng khen liên hoan truyền hình Toàn quốc

Huy chương bạc liên hoan truyền hình Toàn quốc

8/1/2010

25/12/2010

21/12/2011

21/12/2013

19/12/2014