LÊ TRUNG TÍN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ TRUNG  TÍN                                 Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 5/11/1952                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Nhạc sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 6/12/2010

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Trường sa Tổ quốc giũa trùng khơi

2. Là người chiến sĩ CAND

3. Quốc hội Việ Nam

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Đồng tác giả với Trương Nam Hương

Tác giả

Đồng tác giả với Trương Nam Hương 

Giải C - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải khuyến khích - Ban GĐ CATP

Giải khuyến khích - Bằng khen của Hội nhạc sĩ Việt Nam

10/2010

7/2010

11/2015