LÊ VĂN QUANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ VĂN QUANG                                Giới tính: Nam                Bút Danh:  Lê Triều Quang

- Sinh ngày, tháng, năm: 12/3/1975                                                  

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Cty Toyo Precision

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Manager

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 17/1/2005

- Thuộc Chi hội: 5

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:         

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Đông tím

2. Chiều mưa Vỹ Dạ

3. Bài viết riêng cho em

4. Đây thôn Vỹ Dạ

5. Về thôi em ơi

6. Phút giao thừa

7. Tình vơi

8. Chiều cuối đông

9. Giáng sinh một mình

10. Tiếp sức mùa thi

11. Chí thanh niên

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Phổ thơ Hàn Mặc Tử

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

 

2001

2000

2000