LÊ VĂN TẬP

LÊ VĂN TẬP

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ VĂN TẬP                                      Giới tính: Nam                Bút Danh: Huy Tập

- Sinh ngày, tháng, năm: 4/3/1954                                                    

- Quê quán: Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí                  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH văn hóa

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1/3/2013

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:    

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Gọi Trăng

2. Bài ca Trường Chinh

3. Nét quê

Tập ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải B - Giải thường VHNT Lương Thế Vinh lần IV

QĐ 1060/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin

Giải A - UBND tỉnh Nam Định

1/8/2002

30/3/2004

2000