LƯƠNG TẤN PHÁT

LƯƠNG TẤN PHÁT

- Họ tên: LƯƠNG TẤN PHÁT                            Giới tính: Nam                                             Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/08/1987                                          

- Địa chỉ thường trú: 706C/C H2 Hoàng Diệu,Phường 8, Quận 4                                            

- Quê quán: Đồng Nai

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thanh nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): 

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 4

- Số điện thoại, địa chỉ email: Luongphatstudio@gmail.com