NGÔ NGỌC SÁNG

NGÔ NGỌC SÁNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGÔ NGỌC SÁNG                            Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 17/10/1963                                                

- Quê quán: Bình Dương

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Học viện TW 2

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Trưởng khoa         

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tâm lý học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): PGS.TS

- Ngày kết nạp vào Hội: 2013

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Tổ Quốc Mẹ Hiền

2. Về Đất Mẹ Yêu Thương

3. Tháng 5 Về Nhớ Bác

4. Ngôi Nhà Chung Nhịp Yêu Thương

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

 

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Hội đầu tư