NGUYỄN ĐĂNG THĂNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN ĐĂNG THĂNG                 Giới tính:  Nam                     

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/3/1952                                                  

- Quê quán: Xã Mão Điền - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học thanh nhạc dân tộc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1/11/2006

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:      

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Tiếng hát bên sông quan họ

2. Người Hà Nội trên Thành phố Hồ Chí Minh

Dân ca

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Quân đoàn 2 - Bộ quốc phòng

Hội VHNT Bắc Ninh

1984

2017