NGUYỄN ĐỨC TRUNG - CHI HỘI TRƯỞNG

NGUYỄN ĐỨC TRUNG - CHI HỘI TRƯỞNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN ĐỨC TRUNG                    Giới tính: Nam                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 14/02/1955                                                

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Cử nhân sáng tác âm nhạc

- Ngày kết nạp vào Hội: 1980

- Thuộc Chi hội: 2