NGUYỄN HÒA

NGUYỄN HÒA

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN HÒA                                   Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/9/1961                                                  

- Quê quán: Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Liên đoàn Lao động TP HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): CB chuyên trách Công đoàn- Trưởng VP đại diện Khu CN Cát Lái.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 15/10/1994

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. BA TƠ KHỞI NGHĨA

2. TUỔI HỒNG EM ĐẾN

3. NGÀY HỘI NON SÔNG

4. ĐỜI CÒN CÓ ANH

5. CHÚNG CON LÀM THEO LỜI BÁC

6.THƯƠNG MÃI MỘT LOÀI CÂY

7. HÁT TRÊN NÔNG TRƯỜNG XANH

8. TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ ANH HÙNG

9. VINH QUANG DOANH NGHIỆP TRẺ VN

10. TỰ HÀO THÀNH PHỐ TÔI YÊU

11. MÀU XANH EM YÊU

12. GIAI ĐIỆU CHUNG MỘT CON TIM

13. LỜI BÁC VANG MÃI TRONG TIM

 

Giao hưởng thơ

CK thiếu nhi

Dàn nhạc Dân tộc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Hợp xướng

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

 

Giải thưởng Hôi nhạc sĩ VN

Giải thưởng hội nhạc sĩ VN

Đầu tư, Hội nhạc sĩ VN

Giải thưởng Tòa án NDTối cao- hội NS VN

Giải thưởng Bộ Công An

Giải thưởng Tổng cục Cao Su VN

Giải thưởng Thành doàn TP HCM

Giải thưởng Hội Doanh nghiệp trẻ VN

Giải thưởng Sở VHTT- TTVH TP HCM

Đầu tư, Hội âm nhạc TP HCM 

 

 

2001

2006

2002

2017

2020

2013

2007

2006

2015

2019-2020