NGUYỄN KHÁNH VINH - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN KHÁNH VINH                  Giới tính: Nam                Bút Danh: Khánh Vinh

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/10/1954                                                  

- Quê quán: Hoài Đức, Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1989

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:           

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Tia nắng, hạt mưa

2. Lởi ru

3. Cổ tích viết trên cát

4. Hỡi Nu-Ri-Sa

5. Ngợi ca Thành phố Hồ Chí Minh

Ca khúc

Ca khúc

Tổ khúc thiếu nhi

Ca khúc

Acabella 

Đồng tác giả nhà thơ Lệ Bình

Đồng tác giả với Tuyết Mai

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải I - Do Báo Tiền Phong và HNS TP.HCM tổ chức

Giải I - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải I - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải III - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải A  - HLH VHNT TP. HCM

1992

2011

2008

1995

2017