NGUYỄN LONG - CHI HỘI PHÓ

NGUYỄN LONG - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN LONG                                Giới tính: Nam                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 19/4/1954                                                  

- Quê quán: Bình Phước

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Chuyên ngành sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1994

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Lời ru phía hoàng hôn
2. Làn hương trong phố đêm
3. Đêm trăng biên giới
4. Trường Sơn kỷ niệm tình yêu
5. Đêm ấy là đêm trăng
6. Lãng mạn phố xuân Bình Dương
7. Bình Dương hồn nghề xưa
8. Tự hào huy hiệu Đoàn trên ngực chúng tôi
9. Bình Dương thành phố tôi yêu
10. Yêu lắm Bình Dương ơi!
11. Hành khúc cao su Việt Nam

Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Ca khúc
Tập Ca khúc
Tập Ca khúc
Ca khúc

 

Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả
Tác giả

Giải I - HAN TP. HCM
Giải III - Liên Đoàn Lao Động TP. HCM
Giải C - HAN TP. HCM
Giải III - Hội nhạc sĩ Việt Nam
Giải B - Hội nhạc sĩ Việt Nam
Giải II - Tỉnh Bình Dương
Giải I - Tỉnh Bình Dương
Giải I - Tỉnh Đoàn Bình Dương
Giải II - Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ
Giải I - Tập đoàn cao su Việt Nam, Giải I - Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ

1992
2003
2018
2009
2018
2018
2020
2017
2015
2020 - 2013