NGUYỄN NGỌC TÀI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN NGỌC TÀI                        Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/12/1954                                                

- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 19/5/2005

- Thuộc Chi hội: 4