NGUYỄN QUANG TÂM

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN QUANG TÂM                   Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/9/1958                                                  

- Quê quán: Đồng Tháp

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 15/05/2007

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Tiến bước theo cờ Đoàn

Ca khúc

Tác giả

Giải nhất: Thành Đoàn TP. HCM

22/03/2007