NGUYỄN QUỐC DUY

NGUYỄN QUỐC DUY

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN QUỐC DUY                       Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 12/7/1984                                                  

- Quê quán: Bến Tre

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm Văn hóa Quận 9

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên, Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật                                                                                                        

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân CĐ chuyên ngành âm nhạc, Cử nhân QLVH

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: 4