NGUYỄN TẤN PHONG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN TẤN  PHONG                    Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 2/12/1973                                                  

- Quê quán: Đồng Tháp

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp VHNT

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2012

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc