NGUYỄN TẤT TÙNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN TẤT TÙNG                        Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 19/4/1950                                                  

- Quê quán: Nghệ An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 29/01/1994

- Thuộc Chi hội: 3