NGUYỄN THẾ TRUYỀN

NGUYỄN THẾ TRUYỀN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THẾ TRUYỀN                  Giới tính:  Nam                     

- Sinh ngày, tháng, năm: 8/8/1965                                                    

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Tạp chí VHNT, Bộ VHTT&DL

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Phó trưởng điều hành tạp chí VHNT tại TPHCM

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2009

- Thuộc Chi hội: Lý luận

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

        Tác phẩm nghiên cứu:
- Sách:
1) 50 năm Ca khúc Quảng Ngãi (1945 – 1995), Sở Văn hóa thông tin Quảng Ngãi (1998);
2) Nhạc khí của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi (Nguyễn Thế Truyền), Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và NXB Văn hóa Thông tin, 2011.
3) Nhạc khí Xơ Đăng ở miền Tây Quảng Ngãi (Nguyễn Thế Truyền), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam) và NXB Hội Nhà văn, 2019.
4) Âm nhạc dân gian của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi (Nguyễn Thế Truyền), NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.
- Bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học và đạt giải thưởng của các hội chuyên ngành từ cấp tỉnh, thành phố trở lên:
+ Một số công bố trong nước:
1.“Dân ca, dân nhạc của người Cor ở Trà Bồng -Quảng Ngãi”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (167)5,1998.
2.“Âm nhạc chiêng của người Cor ở Trà Bồng - Quảng Ngãi”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (177)3,1999.
3.“Hát sắc bùa ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi” , Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (185)11,1999.
4.“Âm nhạc dân gian người H’rê”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (198)12,2000.
5.“Nhạc khí của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (231)9,2003.
6.“Gongs of the H’rê people” (Chinh H’rê), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Economic and Social Changes and Preservation of the Gong Culture in Vietnam and the Southeast Asian Region (Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á) Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh Gia Lai đồng tổ chức ngày 14-11-2009.
7.“Chinh H’rê”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (307)8,2010.
8.“Hò Quảng Ngãi”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (317)11,2010.
9.“Dân ca H’rê ở miền Tây Quảng Ngãi”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (328)10,2011.
10.“Đặc điểm cấu trúc tổng quát của thang âm trong âm nhạc H’rê”, TBKH Viện Nghiên cứu Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Huế)7,2013
12.“Một nền âm nhạc gắn liền với môi trường sống”, TBKH Viện Dân tộc nhạc học (Học viện Âm nhạc Huế) 8,2014.
13.“Thể thơ và cách gieo vần trong dân ca H’rê”, Tạp chí KHXH miềnTrung (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) (30)4,2014.
14.“Một số nghi tục liên quan tới âm nhạc H’rê”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (355)1,2014.
15.“Mối quan hệ giữa lời ca và âm nhạc trong dân ca H’rê” , TBKH Nghiên cứu Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) (43)9-12,2014.
16.“Lời cổ, lời mới trong dân ca H’rê”, TBKH Học viện Âm nhạc Huế, 10,2015.
17.“Âm nhạc dân gian H’rê ở những vùng khác nhau trong tỉnh Quảng Ngãi”, TBKH Học viện Âm nhạc Huế 12,2016.
18.“Vài kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân gian”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (417)3,2019.
19.“Bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống của các tộc người thiểu số Việt Nam” , Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (424)10,2019.
20.“Các họ nhạc khí của dân tộc Xơ Đăng ở Quảng Ngãi”, TBKH Nhạc Việt (Học viện Âm nhạc Huế ) (17)12 ,12-2019.
21.“Âm nhạc H’rê_ biểu hiện của tính đa dạng trong âm nhạc vùng và khu vực”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (427)1,2020.
22.“Những nét tương đồng của âm nhạc dân gian H’rê”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (428)2,2020.
23.“Nhạc khí họ dây của tộc người Cor ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (430)4,4-2020.
24.“Nhạc khí họ hơi của tộc người Cor ở Bắc Trà My(Quảng Nam), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (431)5,5-2020.
25.“Nhạc khí họ hơi của người Xơ Đăng”, TBKH Nhạc Việt (Học viện Âm nhạc Huế ) (18)6,6-2020.
+ Công bố quốc tế:
26. Nguyễn Thế Truyền. 2019.“Changes in Music Practices of the H’rê People in Quảng Ngãi Province”, Asian- European Music Research E- Journal (AEMR-EJ), ISSN 2625-378X, 4:49-58.
27. Nguyễn Thế Truyền. 2020. “Folk Music of the Khmer in the South of Vietnam”, European International Research Academy (EIRA) ISBN: 978-91-88873-46-0, 2, 02-2020.
28. Nguyễn Thế Truyền. 2020. “Review about the Current Situation of H’rê People’s Music at Different Locations in Quảng Ngãi Province, Vietnam”, Asian- European Music Research E- Journal (AEMR-EJ), ISSN 2701-2689, 5:99-108.
Sáng tác âm nhạc:
- Khí nhạc: Poèm symphonique (giao hưởng thơ) Truyền thuyết tình yêu (1993);
Quatuor (tứ tấu) Ngày hội đâm trâu (dựa theo chất liệu âm nhạc Cor), viết cho sáo Fulute, Violon, Violon cell và Piano (1991); Variations Dòng sông tuổi thơ (Biến tấu 5 Var.) (dựa theo chất liệu dân ca Nam Trung Bộ), viết cho Violon và Piano (1990).
- Thanh nhạc: Ca khúc Em đi trồng quế, Đài Truyền hình Quy Nhơn 1987; Chiếc lá (phổ thơ Nguyễn Xuân Thâm) Đài Phát thanh-Truyền hình Thừa Thiên – Huế 1989. Các ca sĩ từng biểu diễn bài Chiếc lá: Văn Khánh (Sài Gòn), Thạch Lam, Ngọc Đức, Duy Thanh (Quảng Ngãi), Quang Thành (Đà Nẵng)… Ca khúc Khu vườn tuổi thơ, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh ; Dung Quất bình mình minh vẫy chào (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi); Long lanh mùa xuân (Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng); Bóng ngả, Ba Tơ quê em (Truyền hình Quốc hội Việt Nam); v.v…
Giải thưởng Âm nhạc
Giải Nhất (2001) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về Các bài báo Nghiên cứu và phê bình âm nhạc;
Giải Nhì (2003) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về Các bài báo Nghiên cứu âm nhạc dân tộc Cor, Xơ Đăng, H’rê ở Tây Nguyên.
Giải A (2015) Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về nghiên cứu, lý luận (Nghiên cứu âm nhạc tộc người ở Quảng Ngãi).
Giải Nhì B (2019) của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam về sách Âm nhạc dân gian của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi
Giải A (2020) Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về nghiên cứu, lý luận (10 bài báo nghiên cứu âm nhạc dân gian)
Giải Bạc (2006) Liên hoan Truyền hình toàn quốc cho phim tài liệu khoa học Hồn chiêng Kor (kịch bản và lời bình Nguyễn Thế Truyền)) của Tổng Giám đốc
Đài Truyền hình Việt Nam.
Giải Bạc (2007) Liên hoan Truyền hình toàn quốc cho phim tài liệu khoa học Nhạc lòng người Cor (kịch bản và lời bình Nguyễn Thế Truyền)) của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.