NGUYỄN THỊ BÁU

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ BÁU                            Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  Ngọc Báu

- Sinh ngày, tháng, năm: 21/10/1948                                                

- Quê quán: Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp thanh nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): NSƯT

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc