NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

- Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA XUÂN                Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Tuệ San

- Sinh ngày, tháng, năm: 07/02/1986                                        

- Địa chỉ thường trú: 346 Bến Vân Đồn Phường 1, Quận 4                                           

- Quê quán: Bạc Liêu

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH biểu diễn nhạc cụ truyền thống

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: Dân tộc

- Số điện thoại, địa chỉ email: tuesan.tphcm@gmail.com