NGUYỄN THỊ MINH ĐƯỜNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ MINH ĐƯỜNG         Giới tính: Nữ                

- Sinh ngày, tháng, năm: 2/1/1963                                                    

- Quê quán: Mỹ Lợi, Phú Mỹ, Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2018

- Thuộc Chi hội: 4