NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ MINH  NGỌC           Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  

- Sinh ngày, tháng, năm: 4/6/1954                                                    

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chỉ huy dàn nhạc - hợp xướng

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

    - Chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Văn công Quân khu 7 tham gia hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh - Đạt huy chương bạc chương trình năm 1999.