NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH                Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Nguyên Anh

- Sinh ngày, tháng, năm: 07/04/1991                                          

- Địa chỉ thường trú: 3/12/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10                                      

- Quê quán: Vĩnh Long

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 1