NGUYỄN THIÊN TUẾ

NGUYỄN THIÊN TUẾ

- Họ tên: NGUYỄN THIÊN TUẾ                        Giới tính: Nam                                               Bút Danh: Thiên Tuế

- Sinh ngày, tháng, năm: 1961                                      

- Địa chỉ thường trú: 162/40A Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp                                              

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): ĐH CN TP.HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Chuyên gia cố vấn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: CN Toán, Tiến sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 5

- Số điện thoại, địa chỉ email: Nguyenthientuesinh.edu.vn