NGUYỄN THU THỦY

NGUYỄN THU THỦY

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THU THỦY                       Giới tính: Nữ                           

- Sinh ngày, tháng, năm: 27463                                                        

- Quê quán: Yên Dũng-Bắc Giang

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân Tộc Bông Sen - Tp. Hồ Chí Minh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Âm Nhạc - Chuyên ngành biểu diễn đàn Nhị

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Dân tộc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

 + Huy chương Bạc- Liên hoan Ca Múa Nhạc Chuyên Nghiệp toàn quốc-2015- tại Bà rịa.

Tác phẩm: Đất dừa quê Mẹ

Sáng tác: NSUT Anh Tấn

Phối khí: NSUT Huỳnh Tú

+ Huy chương Vàng (tập thể) - Liên hoan Ca múa Nhạc Chuyên Nghiệp toàn quốc - 2015

Tác phẩm: Hòa tấu