NGUYỄN VĂN HẢI

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN VĂN HẢI                           Giới tính:  Nam                        Bút Danh:  Phi Hải

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/10/1971                                                

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm văn hóa Quận Bình Thạnh

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): PGĐ, Chủ tịch Công Đoàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học văn hóa, Trung cấp nhạc viện

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 0

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH: 

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Âm vang Tây Nguyên

Độc tấu phong tiêu

Tác giả

Sở VHTT TP.HCM

1991